Cookie Kullanımı Bildirim

Bu websitesi size daha uyumlu ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmek için cookie’ler kullanmaktadır.

Web sitesini kullanarak, cookie kullanım bildiriminde belirtilen cookie’lerin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Kullandığımız cookie’ler ve bu cookie’lerin nasıl silineceği ya da engelleneceği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için, lütfen cookie kullanım bildirimini okuyun.  

Modern Kölelik & İnsan Ticareti

Cushman & Wakefield, sorumluluk bilinciyle iş yapmaya ve en yüksek etik standartları yakalamaya kendini adamış bir şirkettir. Biz, Türkiye çapında 1 ofiste doğrudan bizim için çalışan 33 kişi ile Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul hizmetleri şirketlerinden biriyiz. Müşterilerimiz Türkiye ve tüm dünyada kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlardır. 

Köleliğe ve insan ticaretine sıfır tolerans gösteriyoruz, Cushman & Wakefield’ın izlediği politika her türlü cebri ve mecburi çalıştırma şeklini yasaklar. Bu politika, satıcıların/tedarikçilerin temel insan haklarını korumalarını ve desteklemelerini gerekli kılar, iş seçimi zoraki veya mecburi çalışma olmaksızın özgür iradeye dayalıdır, herhangi bir fiziksel ceza, şiddet, tehdit veya her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz disiplin ya da kontrol yöntemi olarak kullanılamaz. 

Bunun yanı sıra politikamız, yasa ya da yönetmelikler tarafından belirlenen asgari çalışma yaşı kısıtlamalarına uyulmasını, çocukların fiziksel, zihinsel ya da duygusal gelişimlerine zarar verebilecek fiziksel risk taşıyan ya da okul ihtiyaçlarını engelleyen işler yapmalarının yasaklanmasını zorunlu kılar. 

İşin doğası göz önüne alındığında, Cushman & Wakefield tarafından öngörülen risk esas olarak işimizin yürütülmesi veya hizmetlerin müşterilere sunulması sürecindeki tedarik zincirimizdir. Bu tedarikçiler yapı ve inşaat, tesis yönetimi, finans, teknoloji, seyahat ve kamu hizmetleri gibi çok sayıda sektörde faaliyet göstermektedir. Ayrıca başka profesyoneller, danışmanlar ve yükleniciler ile de çalışıyoruz.

İşletmemizin modern köleliğin potansiyel risklerinin daha yüksek olduğunu belirlediğimiz ya da düşündüğümüz kısımlarında bu riski azaltmak adına pek çok önlem alıyoruz. Bunlar arasında: 

  • Tedarikçi sözleşmelerinde politika standartlarımıza uyulmasını gerekli kılan sözleşme maddelerinin kullanımı,
  • Kölelik ve insan ticaretine dair bulgulara erişmek için tedarikçinin detaylı şekilde araştırılması,
  • Tedarikçilerin herhangi bir ihlali sarih ya da zımni şekilde bildirme zorunluluğu yer almaktadır.

Bugüne kadar işletmemizde ya da tedarik zincirimizde herhangi bir kölelik ya da insan ticareti örneğine rastlamadık. Çalışanların, müşterilerin ve üçüncü şahısların işletmemizde ya da tedarik zincirimizdeki şüpheli kölelik ya da insan ticareti faaliyetlerini ihbar edebildikleri bir yardım hattımız var. 

Bir ihbar gelmesi halinde derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçeceğiz. Bunlar herhangi bir ihlalin giderilmesi için tedarikçilerle birlikte çalışmayı, bunun haricinde sözleşmelerin anında feshedilmesini, uygun görüldüğü şekilde yasal yollara ve diğer organlara başvurulmasını içerebilmektedir.

Personelimizi (ve uygun olduğunda tedarikçileri) düzenli olarak eğitiyor ve kendilerine İş Ahlakı, Yasal & Uygunluk politikalarımız kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. Risk ve Uyum müdürümüzden, modern kölelik ve insan ticareti konusunda eğitim verilmesine ilişkin bir strateji ve yaklaşım geliştirilmesi için işletme bünyesindeki diğer paydaşlarla birlikte çalışmasını istedik.

Bu programın genel sponsorları Yönetici Ortaklarımız Toğrul Gönden & Yönetici Ortaklarımız Tuğra Gönden. Cushman & Wakefield liderleri, bu alandaki faaliyetlerin politikalarımıza uygunluğunu denetlemeleri için Yasal, Risk & Uyum ekibini görevlendirmiştir. Risk & Uyum Müdürünün faaliyetlerin bu alandaki politikalarımıza uygunluğunu liderlere düzenli olarak bildirmesi gerekmektedir.

Kölelik ve insan ticaretine ilişkin bu beyan Cushman & Wakefield’ın Türkiye çapındaki kurumları adına hazırlanmıştır. Beyan her yıl gözden geçirilecek ve Cushman & Wakefield Türkiye adına imzalanacaktır.