Cookie Kullanımı Bildirim

Bu websitesi size daha uyumlu ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmek için cookie’ler kullanmaktadır.

Web sitesini kullanarak, cookie kullanım bildiriminde belirtilen cookie’lerin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Kullandığımız cookie’ler ve bu cookie’lerin nasıl silineceği ya da engelleneceği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için, lütfen cookie kullanım bildirimini okuyun.  

ESNEK ÇALIŞMA MEKANLARI, VERİMLİ ÇALIŞANLAR

Gayrimenkul Türkiye Dergisi

28 Mart tarihinde Paris'te düzenlenen European Real Estate Society (ERES) 2014 Bahar Semineri'nin ana konulan, ofis mekanlarının yönetimsel boyutları ve teknolojik gelişimler karşısında aldığı yeni şekiller oldu. ESSEC Business School'un ev sahipliğinde düzenlenen seminerde, Avrupa özelinde firmaların "homeworking" uygulaması üzerinden, haftanın belirli günlerinde evden çalışmaya imkan sağlayan uygulamalar konuşuldu. Konuyla ilgili farklı görüşlerin yer aldığı bildiriler üzerinden, geçiş sürecinde ölçülmesi zor çalışma performansı etmenlerinin tespiti üzerine tartışıldı.

Bu bağlamda seminerde ele alman örneklerden biri de, Renault Fransa özelinde 2007 yılından itibaren sendikalarla imzalanan sözleşme gereğince uygulanmaya başlanan evden çalışma sistemiydi. Sistem; müdür, çalışanlar ve teknisyen seviyesindeki tüm çalışanları kapsıyor. Anlaşmanın tarafları ise ilgili müdürlük, çalışan ve ÎK departmanı arasında tanımlanıyor. Sistem, haftanın bir günü mutlaka ofiste çalışma zorunluluğunun yanında, bir ila dört gün arasında evden çalışma sözleşmesi imzalama olanağı tanıyor. Anlaşma, isteğe bağlı olarak, karşılıklı iptal edilebilir biçimde kurgulanıyor.

Fransa ve Avrupa'da yapılan araştırmalarda, çalışanların iş tercihlerinde yaşam kalitesinin ikinci sırada; birinci sıradaki uygun iş olanaklarından sonra ve üçüncü sıradaki maaş seviyesinden önce yer aldığı görülüyor. Paris bölgesinde çalışanlardan, evden çalışma fikrini uygulamak istediklerini bildirenlerin oranı ise %76. Yeni eğilimler; daha fazla, ama ufak çalışma alanları ve daha fazla açık sosyal etkileşim alanları içeriyor. Buna uygun olarak, metrekareye düşen iş istasyonları sayısında sosyal mekanların %20 oranında artış göstermesi ve kişi başına düşen iş istasyonu sayısının 1,2'den 0,8'e düşmesi bekleniyor. Özellikle 2008 küresel krizi sonrası küçülmeye giden firmalar açısından bu tarz esnek çalışma ortamlarının yaratılması, çalışma alanlarına ilişkin stratejiler konusunda alternatif olarak değerlendirilebiliyor.

Evden çalışma sisteminde, müdürler ve İK departmanları, çalışanın isteği üzerine rapor hazırlayarak kişinin bu sisteme uygunluğunu tespit etme yetkisine sahip. Kişisel olarak yapılan iş ve görevler uygun bulunduğunda çalışanın ev ortamının teknik altyapısı inceleniyor. Bu aşamada, elektrik ve internet altyapısının uygun olması ve evin sabit bir odasının çalışma için ayrılmış olması gerekiyor.

Bu uygulamalar sonucunda Renault Fransa firmasında 2007'den günümüze, 1.889 kişi evden çalışma sistemine dahil oldu. Bunlardan 1.409'u Paris bölgesinde çalışıyor ve mevcut çalışma gücünün %10'unu oluşturuyorlar. Sürecin iyileştirilmesi için yapılan ve bu güne dek olan en yüksek katılım oranının sağlandığı anket çalışmalarından çıkan veriler de durumun yavaş da olsa iyiye doğru gittiğini gösteriyor.

Seminerde ele alman bir diğer konu ise ofis ortamında bilgi paylaşımının önemi üzerine yapılan tartışmalarda ölçülemeyen bilgi paylaşım kanallarının etkilerinin değerlendirilmesi oldu. Yakınlık, ulaşılabilirlik, görüntü alanında yer alma ve merkezi konum gibi kriterler, ofis alanları içinde bilgi paylaşımı ve dolayısıyla etkin çalışma ortamını sağlıyor. Bilgi paylaşımının etkilerinin ofis tasarımlan ile olan ilişkisi araştırıldığında görülüyor ki, ofis içinde 8 m'den sonra görsel etkileşim azalıyor. Yürüme mesafesi içinde ise en çok bilgi paylaşım faaliyeti 22 m'de gerçekleşiyor.

Haber Küpürünün Detayları İçin Tıklayınız