İstanbul Ana Alışveriş Caddeleri - 2018

Togrul Gonden

Geo Management Leadership I

Telefon numarası +90 212 334 78 10

İletişim

Raporun tamamı yer almaktadır

İstanbul alışveriş caddelerinde perakende pazarı dinamiklerini anlamak amacıyla üç bölge için seçilmiş gösterge ve parametreler yıllık bazda analiz edilmiştir. Bunlar; perakende stoku, ulusal/uluslararası ve hazır giyim/lüks markalar açısından perakende kategori ayrımı yıllık kiralama hacmi, son on iki ayda gerçekleşen yeni perakendeci girişleri ve cadde yaya trafiği sayımıdır. Bütün sonuçlar bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılmış olup, genel pazar eğilim ve dinamiklerini yansıtmak için yorumlanmıştır.