Cookie Kullanımı Bildirim

Bu websitesi size daha uyumlu ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmek için cookie’ler kullanmaktadır.

Web sitesini kullanarak, cookie kullanım bildiriminde belirtilen cookie’lerin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Kullandığımız cookie’ler ve bu cookie’lerin nasıl silineceği ya da engelleneceği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için, lütfen cookie kullanım bildirimini okuyun.  

Sanayi

Mevzuat uygulamaları ve işlemsel uygulamalara uygun olarak tüm sanayi mülklerine ilişkin Piyasa Değeri ve Rayiç Değer görüşleri sunuyoruz.

Kararlaştırılan zaman çerçevesi içerisinde ve rekabetçi bir fiyat karşılığında şirket içi mesleki ve yatırım piyasası katılımı ile desteklenen ve güvenilir küresel bir marka altında sunulan sağlıklı bir görüş alacaksınız.

Sunduğumuz tavsiyeler; yatırımcıların, kiracıların, kredi verenlerin ve geliştiricilerin dinamik piyasalar bağlamında mesleki kararları ile yatırım ve yönetim kararlarını desteklemektedir.

Finansal raporlama

IFRS, TMS, UKGAAP ya da USGAAP’ye uygun olarak mevzuat amaçları ile finansal raporlama amaçları doğrultusunda maliyet etkin, periyodik değerleme görüşleri sunuyoruz.

Kredi verme

Kaliteli durum tespiti sunarak ve mülk performansını çeşitli senaryolar kapsamında test ederek kredi verenleri karar verme süreçlerinde destekliyoruz.

Kurumsal alım-satımlar

Doğrudan ya da dolaylı olarak mülk içeren bir varlığın önerilen satışının ya da satın alımının desteklenmesinde değere ilişkin resmi bir görüşe ihtiyaç duyulabilir.

Mülk alım-satımları

Bir mülkün önerilen satışının ya da satın alımının desteklenmesinde değere ilişkin resmi bir görüşe ihtiyaç duyulabilir.

Kote olma / İlk halka arz

Dünyadaki gayrimenkul borsalarında Kote Olma suretiyle kaynak yaratma amaçları doğrultusunda mülk değerleme desteği sunuyoruz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz

Doğrudan piyasa katılımı

Değerleme ve Danışmanlık profesyonelleri, C&W’nin şirket içinde çalışan, işine bağlı Sanayi Acente ve Sermaye Piyasaları ekipleri tarafından desteklenmektedir. Uzak ve çok da güncel olmayan alternatiflere tercihen gerçek zamanlı ve ilgili pazar katılımcılarının piyasaya dönük deneyimine dayalı değerleme tavsiyesinden faydalanacaksınız.

Piyasa sektörü uzmanları

Değerleme profesyonellerimizi gruplara ayırıyoruz. Böylece ekiplerimiz piyasaya, coğrafyaya, sektöre ya da piyasa katılımcısına göre piyasayı yansıtmaktadır. Biz de bu şekilde size en iyi tavsiyeyi sunmak amacıyla elde ettiğimiz uzmanlığı paylaşabiliyor ve belirli piyasa segmentlerine odaklanabiliyoruz.

Mevzuat rejimi

Ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına göre sunulmak üzere değerleme çalışmaları gerektiren düzenleyici çevrelerde hizmet sunmaktayız. Size, tavsiyemizin denetim sürecinin sıkıntısına karşı koyacağının güvenini vererek bu kurallara kati biçimde uyuyoruz.

Değer Katmak – Yaklaşımımızın Avantajları

İş Bağlamı

Tavsiyemizi, vermeniz gereken pek çok farklı iş kararı ile bağdaştırmanızın öneminin farkındayız. Mülkünüzün değerini anlamak, iş süreçleriniz ve kararlarınız açısından kritik önem taşımaktadır.

Yerel uygulama

C&W, mülk değerleme hizmetinin yerel bir görev olduğuna inanmaktadır. Değerleme ve Danışmanlık profesyonellerimiz, Avrupa’nın başlıca şehirlerinde ikamet etmektedir ve buralarda ikamet eden her bir profesyonelimiz ilgili yerel piyasalarda başı çekmektedir.

Küresel erişim

Dünyadaki en büyük ticari mülklere ilişkin hizmet sağlayıcılardan biri olarak Cushman & Wakefield, büyük ve birden fazla konumlu portföy görevlerini üstlenebilecek ölçeğe sahiptir. Sahip olduğumuz küresel erişim bilgisi ve yerel bilgiler sayesinde, büyük coğrafi alanlarda bulunan birden fazla mülkü analiz edebiliyor, değerlendirebiliyor ve bununla ilgili raporlama yapabiliyoruz.

Merkezi koordinasyon

Ürünümüzü size en verimli şekilde sunmak için hizmetimizi ihtiyaçlarınıza uygun olarak organize edeceğiz. Bunu yapmak için, yerel Değerleme ve Danışmanlık ekiplerimizi merkezi olarak koordine ediyoruz. Görevin yayılımına ve ölçeğine bağlı olarak bu size operasyonel ve yönetimsel verimlilikler kazandırabilir.

Deneyim ve Kaynaklar


86 ofiste hizmet veren 580 değerleme profesyoneli ile Değerleme ve Danışmanlık, dünyadaki en büyük tam entegre mülk değerleme danışmanlarından biridir. EMEA bölgesinde, 20 ofisimizde 180 değerleme profesyonelimiz hizmet vermektedir. Geçen yıl, toplamda 17 milyar € değere sahip hemen hemen 2.000 mülkün değer takdiri çalışmalarını gerçekleştirdik.