Cookie Kullanımı Bildirim

Bu websitesi size daha uyumlu ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmek için cookie’ler kullanmaktadır.

Web sitesini kullanarak, cookie kullanım bildiriminde belirtilen cookie’lerin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Kullandığımız cookie’ler ve bu cookie’lerin nasıl silineceği ya da engelleneceği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için, lütfen cookie kullanım bildirimini okuyun.  

Otel Değerleme

Cushman & Wakefield, mevzuat uygulamaları ve işlemsel uygulamalara uygun olarak otel mülklerine ilişkin Piyasa Değeri ve Rayiç Değer görüşleri sunar. Ayrıca geliştirme değerlemeleri, fizibilite çalışmaları, aracılık, işletmeci seçimi ve piyasa çalışmaları sunmaktayız.

Kararlaştırılan zaman çerçevesi içerisinde ve rekabetçi bir fiyat karşılığında, piyasalara, ticaret parametrelerine ve işletmeci yeterliliklerine dair şirket içi bilgiler ile desteklenen ve güvenilir küresel bir marka altında sunulan üzerinde düşünülmüş ve piyasaya dönük bir görüş alacaksınız.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi içerisinde, ister lüks bir şehir oteli olsun, isterse yörelerde sınırlı hizmet veren bir otel olsun, hizmetimiz mülk sahiplerine, yatırımcılara, işletmecilere ve kredi kurumlarına yöneliktir.

  • Otel; mülkün ticaret işletmesinin tek unsuru olduğu bir ticaret kuruluşudur.
  • Sunduğumuz tavsiye; mülk sahibinin ya da yatırımcının veya kredi verenin ister mülke yatırım yapması önerilmiş olsun, isterse oteli satsın ya da satın alsın isterse de menkul kıymetler amaçları doğrultusunda bu mülke karşılık kredi versin bilgilendirilmiş bir karara varmasına olanak sağlar.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz

Raporumuzda aşağıdaki başlıklar altında yorumlarda bulunuruz :

Mülk

Mülkün durumu hakkında yorumda bulunur ve gerekli tüm sermaye masraflarını belirtiriz.

İşletme

Rakip grubuna nispeten mevcut ticaret verimi hakkında yorumda bulunur ve ticarete ilişkin bir analiz sunarız.

Ticaret projeksiyonları

Uygun olan yerlerde kendi ticaret projeksiyonlarımızı derliyoruz.

Değerleme

Değerleme metodolojimiz, gelir kapitalizasyonu ve indirimli nakit akışı gibi bir dizi yaklaşımı kapsamaktadır. Ulaştığımız sonucu, piyasada mevcut olan sonuç ve yatırım topluluğunun beklentilerine dair sahip olduğumuz bilgiler ile karşılaştırıyoruz.

Değer Katmak – Yaklaşımımızın Avantajları

Bağımsızlık

Çıkar çatışması yaşanmamasını ve böylece sunduğumuz tavsiyelerin önyargıdan uzak olmasını sağlıyoruz.

Deneyim

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi içerisinde bu uzmanlık alanını kapsayan piyasada hatırı sayılır bir deneyime sahip olmakla birlikte değerlemelerimizin piyasa güçleri ve duyarlılık açısından derlenmesini temin ediyoruz.

Uzmanlık

Biz, RICS düzenlemelerine tabiyiz ve eksperlerimiz RICS’de kayıtlı eksperlerdir.

Görüşlerimiz; değerlendirilmekte ve sağlam bir temele dayanmaktadır. Otel türü ve ücret esası ne olursa olsun her durumda en yüksek profesyonel standartların uygulandığına inanıyoruz.

Deneyim ve Kaynaklar

86 ofiste hizmet veren 580 değerleme profesyoneli ile C&W, dünyadaki en büyük tam entegre mülk değerleme danışmanlarından biridir. Değerleme ve Danışmanlık, ağırlamayı küresel bir iş olarak yansıtan küresel bir uzmanlık uygulamasıdır. Eksperlerimiz dünyanın çeşitli yerlerinde ikamet etmektedir.